Em chào cả nhà ạ, em giờ mới bắt đâu làm kế toáncho công ty cổ phần mới thành lậ…

Em chào cả nhà ạ, em giờ mới bắt đâu làm kế toáncho công ty cổ phần mới thành lập chuyên về thương mại, cả nhà có mẫu biểu sổ sách kế toán thu, chi , nhập xuất kho bằng eccel theo thông tư200 cho em xin ạ. Em cám ơncar nhà ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em chào cả nhà ạ, em giờ mới bắt đâu làm kế toáncho công ty cổ phần mới thành lậ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *