Chào các Anh Chị. Em có câu hỏi mong A/C vui lòng giải đáp giúp em . “Điều 108…

Chào các Anh Chị. Em có câu hỏi mong A/C vui lòng giải đáp giúp em .
“Điều 108 Theo thông tư 200/2014. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, tại kỳ đầu tiên kể từ khi thay đổi, kế toán thực hiện chuyển đổi số dư sổ kế toán sang đơn vị tiền tệ trong kế toán mới theo tỷ giá chuyển khoản của một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán”
Cty em thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán từ đơn vị USD sang VND tại điều 108 yêu cầu theo tỷ giá chuyển khoản nhưng có 2 mục tỷ giá chuyển khoản :
1. là tỷ giá mua chuyển khoản.
2. tỷ giá bán chuyển khoản.
Vậy cty phải thực hiện khoản tỷ giá nào? Mong Anh Chị giải đáp giúp em.
Em cảm ơn Anh Chị.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2017

account_box admin

One thought on “Chào các Anh Chị. Em có câu hỏi mong A/C vui lòng giải đáp giúp em . “Điều 108…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *