Cả nhà ơi, cho em hỏi khi Cty em chuyển quận, đã làm hồ sơ giấy nộp rồi. Giờ em …

Cả nhà ơi, cho em hỏi khi Cty em chuyển quận, đã làm hồ sơ giấy nộp rồi. Giờ em nộp hồ sơ điện tử mẫu “TB04/AC Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn” cho chi cục mới. Nhưng khi nộp trên nhantokhai thì nó vẫn để nơi nộp là chi cục cũ. Em phải làm sao để đổi nơi nộp hồ sơ sang chi cục mới ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi, cho em hỏi khi Cty em chuyển quận, đã làm hồ sơ giấy nộp rồi. Giờ em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *