Em kê khai môn bài cho cty mới thành lập, vốn điều lệ dưới 10 tỷ, em mơ…

Em kê khai môn bài cho cty mới thành lập, vốn điều lệ dưới 10 tỷ, em mới gõ vốn điều lệ là 222 triệu nó tự nhày ra bậc à số tiền môn bài, e tưởng giwof phải là mã 2683 và số tiền là 2 triệu chứ ạ, cả nhà giúp em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Em kê khai môn bài cho cty mới thành lập, vốn điều lệ dưới 10 tỷ, em mơ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *