Anh chị cho em hỏi với ạ ?????? Báo cáo tài chính 2016 thì làm theo mẫu quyết đị…

Anh chị cho em hỏi với ạ ??????
Báo cáo tài chính 2016 thì làm theo mẫu quyết định 48 hay thông tư 200 ạ
Em cảm ơn anh chị nhiều ạ ????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị cho em hỏi với ạ ?????? Báo cáo tài chính 2016 thì làm theo mẫu quyết đị…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *