A.c cho e hỏi khi nộp qt thuế tncn e dùng mẫu cũ thì báo hết hạn sử dụng. Dùng m…

A.c cho e hỏi khi nộp qt thuế tncn e dùng mẫu cũ thì báo hết hạn sử dụng. Dùng mẫu mới thì báo áp dụng từ năm 2017. Vậy e dùng mẫu nào để qt thuế tncn ah. E cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *