Nhờ mọi người tư vấn giúp về thuế nhà thầu: Trường hợp 1: Công ty A ở Malai cun…

Nhờ mọi người tư vấn giúp về thuế nhà thầu:
Trường hợp 1: Công ty A ở Malai cung cấp dịch vụ (dịch vụ tư vấn luật) cho Công ty mình. Nếu Công ty A cung cấp giấy chứng nhận là cơ sở thường trú ở Malai thì thuế nhà thầu công ty mình phải khấu trừ, nộp hộ cho Cty A có được giảm không (theo hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa việt nam và malai ký năm 1996)?
Trươngf hợp 2: Công ty mình cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty B ở Malai. phía Công ty B ở Malai thông báo sẽ giữa lại 10% phí để đóng thuế nhà thầu thay cho Cty mình tại Malai. Tuy nhiên, nếu Công ty mình cung cấp chứng từ chứng minh cty mình là cơ sở thường trú tại Việt Nam thì có được miễn giảm mức thuế nhà thầu phải nộp không? và mức thuế sẽ được giảm bao nhiêu?
Rất mong được mọi người tư vấn giúp vì đang cần gấp.
Xin chân thành cảm ơn

… – …

local_offerevent_note February 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *