Các ac cho e hỏi báo tăng 2 người đóng bhxh một người có sổ rồi và một người chư…

Các ac cho e hỏi báo tăng 2 người đóng bhxh một người có sổ rồi và một người chưa có sổ thì gồm những mẫu biểu gì ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note February 21, 2017

account_box admin

One thought on “Các ac cho e hỏi báo tăng 2 người đóng bhxh một người có sổ rồi và một người chư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *