Anh chị cho em hỏi với ạ. Em mới phát hiện ra kê khai thừa 1 hóa đơn gtgt đầu và…

Anh chị cho em hỏi với ạ. Em mới phát hiện ra kê khai thừa 1 hóa đơn gtgt đầu vào của quý IV/2016 nên làm tờ khai bổ sung, sau khi ấn “ghi” thì bên KHBS hiện ra thế này, vậy em có cần nhập gì vào các đầu mục ở phần C và phần LÝ DO không ạ? Số tiền chậm nộp hệ thống tự tính như vậy có đúng không ạ?

… – …

local_offerevent_note February 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *