Anh chị cho e hỏi về vấn đề bhxh, NLĐ đã hưởng trợ cấp bhxh 1 lần và …

Anh chị cho e hỏi về vấn đề bhxh, NLĐ đã hưởng trợ cấp bhxh 1 lần và cơ quan bh đã thu hồi sổ của lao động đó khi NLĐ đó đi làm lại và được tham gia bh thì người sử dụng lao động sẽ đề nghị cấp lại bìa sổ bhxh và cơ quan bhxh cấp lại bìa sổ bhxh vậy còn các tờ rời mà NLĐ đó đã đóng có được tính tiếp k ạ

… – …

local_offerevent_note February 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *