Ngày 31.12 cty xuất hóa đơn theo tiền ứng lần 1 của công trình sau khi ký hợp đồ…

Ngày 31.12 cty xuất hóa đơn theo tiền ứng lần 1 của công trình sau khi ký hợp đồng. Kế toán hạch toán vào 3387 (dt chưa thực hiện). Vậy doanh thu (511) trên bctc sẽ ko bằng tổng dt trên tờ khai thì có đc ko ạ. Và năm sau khi kết chuyển 3387 sang 511 thì dt trên bctc lại cao hơn tờ khai có sao ko. Mọi người chỉ giáo ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note February 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *