mọi người giúp em với , nộp tờ khai mà hiện lên như vậy là bị lỗi gì vậy ạ????…

mọi người giúp em với , nộp tờ khai mà hiện lên như vậy là bị lỗi gì vậy ạ????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 21, 2017

account_box admin

6 thoughts on “mọi người giúp em với , nộp tờ khai mà hiện lên như vậy là bị lỗi gì vậy ạ????…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *