có ai rành về nộp thuế không ak:- tiểu mục 1052 và tiểu mục 4254 trong giấy nộp…

có ai rành về nộp thuế không ak:
– tiểu mục 1052 và tiểu mục 4254 trong giấy nộp tiền vào ngân sách NN qua ngân hàng ở Mã NDKT là gì vậy các bạn giúp mình với.
đa tạ rất nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 21, 2017

account_box admin

3 thoughts on “có ai rành về nộp thuế không ak:- tiểu mục 1052 và tiểu mục 4254 trong giấy nộp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *