Cho mình hỏi lương tối thiểu nộp bhxh tăng mình có cần làm thủ tục điều chỉnh ko…

Cho mình hỏi lương tối thiểu nộp bhxh tăng mình có cần làm thủ tục điều chỉnh ko ạ? Điều chỉnh như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 21, 2017

account_box admin

One thought on “Cho mình hỏi lương tối thiểu nộp bhxh tăng mình có cần làm thủ tục điều chỉnh ko…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *