Các bác cho e hỏi.hàng tháng báo cáo thuế cho 1 cog ty nhỏ nhỏ thì mình lấy bao …

Các bác cho e hỏi.hàng tháng báo cáo thuế cho 1 cog ty nhỏ nhỏ thì mình lấy bao tiền nhỉ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *