Mọi người cho em hỏi. Em kê khai bổ sung lại thuế gtgt năm 2014. Lại kê khai trê…

Mọi người cho em hỏi. Em kê khai bổ sung lại thuế gtgt năm 2014. Lại kê khai trên phần mềm. 3.4.1 . Thì mẫu biểu lại theo thông tư 26 năm 2015. Vậy có sao không ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *