Mọi người cho em hỏi câu này. Quý 3 năm 2016. Em nộp thuế gtgt. 5.tr. đến quý 4…

Mọi người cho em hỏi câu này. Quý 3 năm 2016. Em nộp thuế gtgt. 5.tr. đến quý 4. Em phát hiện mình nộp thừa. Vì sài tờ khai. Lúc này làm tờ khai bổ sung. Làm giảm thuế xuống còn 3tr. Trong trường hợp này em có bị phạt ko.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 19, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi câu này. Quý 3 năm 2016. Em nộp thuế gtgt. 5.tr. đến quý 4…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *