Em đang vướng mắc 1 vấn đề thế này mong mn giúp đỡ.Công ty em nhâp mặt hàng A l…

Em đang vướng mắc 1 vấn đề thế này mong mn giúp đỡ.
Công ty em nhâp mặt hàng A là 20.000kg, trả tiền NCC đủ như số lượng trên và xuất thẳng cho người mua không qua kho. Nhưng tại kho của người mua số lượng hàng có thể ít hoặc nhiều hơn 20.000kg. Trong trường hợp này hạch toán như thế nào ạ? Và chi phí vận chuyển sẽ tính là chi phí mua hàng hay bán hàng?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 19, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em đang vướng mắc 1 vấn đề thế này mong mn giúp đỡ.Công ty em nhâp mặt hàng A l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *