Em chào các anh/ chị. Em báo tăng lao động trong tháng 1 nhưng vì có sai sót nên…

Em chào các anh/ chị. Em báo tăng lao động trong tháng 1 nhưng vì có sai sót nên phải nộp lại. E chỉnh sửa và nộp lại rồi nhưng chưa thấy cơ quan bhxh thông báo là đầy đủ hay chưa, cũng chưa hẹn trả kq, các anh chị cho e hỏi nộp qua mạng như thế thì báo tăng chậm nhất là ngày bao nhiêu của tháng ah? Em cảm ơn nhiều a

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *