Mọi người cho em hỏi cách viết số trên hóa đơn như thế nào mới là đúng ạ?…

Mọi người cho em hỏi cách viết số trên hóa đơn như thế nào mới là đúng ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 17, 2017

account_box admin

23 thoughts on “Mọi người cho em hỏi cách viết số trên hóa đơn như thế nào mới là đúng ạ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *