Câu hỏi của em có vẻ không liên quan kế toán 1 chút, hihii. Cho hỏi cả nhà là là…

Câu hỏi của em có vẻ không liên quan kế toán 1 chút, hihii. Cho hỏi cả nhà là làm thủ kho có dễ không ạ, số là em đang làm kế toán nhà nước mà có người mời em làm thủ kho cho 1 công ty xuất nhập khẩu cám. Em chưa làm thủ kho bao giờ, có ai có kinh nghiệm hay khuyến cáo gì chỉ điểm cho em nó với. Em xin cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 17, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Câu hỏi của em có vẻ không liên quan kế toán 1 chút, hihii. Cho hỏi cả nhà là là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *