Tình hình rất nguy cấp ạ. Cty e có 1 c dự sinh 15/2/2017. Mà e đã làm thủ tục cấ…

Tình hình rất nguy cấp ạ. Cty e có 1 c dự sinh 15/2/2017. Mà e đã làm thủ tục cấp thẻ bhyt 2017 cho cả cty rùi. Bhxh trả lời đến 17/2/2017 mới trả thẻ. Giờ e bít sống thế nào vì c ấy như thế là đi đẻ ko có thẻ bhyt. Ko đc trừ cái gì khi nằm viện cả. Các cao nhân có cách gì giúp e vs. Huuu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 14, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Tình hình rất nguy cấp ạ. Cty e có 1 c dự sinh 15/2/2017. Mà e đã làm thủ tục cấ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *