Cho em hỏi ngu 1 chút . Công ty em thành lập 2015. Chế độ kế toán theo quyết địn…

Cho em hỏi ngu 1 chút . Công ty em thành lập 2015. Chế độ kế toán theo quyết định số 48/2006/ qd-btc. Vậy cho hỏi năm 2016 và năm 2017 còn áp dụng 48 hay không. Nếu thay đổi thì áp dụng thông tư nào.
Cám ơn mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 14, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cho em hỏi ngu 1 chút . Công ty em thành lập 2015. Chế độ kế toán theo quyết địn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *