Hôm nay em mới đi lấy thẻ BHXH 2017 cho nhân viên công ty, mang thẻ về thì có mộ…

Hôm nay em mới đi lấy thẻ BHXH 2017 cho nhân viên công ty, mang thẻ về thì có một thẻ BH bị sai giới tính. Bây giờ em cần mang theo những giấy tờ gì để được in lại thẻ BH này ạ, em thuộc BHXH cầu giấy ạ, anh chị giúp em với ạ. Huhu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 12, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Hôm nay em mới đi lấy thẻ BHXH 2017 cho nhân viên công ty, mang thẻ về thì có mộ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *