Cty e muốn đóng bảo hiểm xã hội cho nv. A Chị nào đã làm cho cty ở quận hoàng ma…

Cty e muốn đóng bảo hiểm xã hội cho nv. A Chị nào đã làm cho cty ở quận hoàng mai thì cho e chút kinh nghiệm với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *