cả nhà ơi cho e hỏi chút. E muốn nộp đăng ký thang bảng lương lên phòng lao động thương bình xã hội quận hoàng mai. địa chỉ phải nộp ở đâu mọi người cho mình xin với. Bạn nào đã nôp ở phòng lao động thương bình xã hội hoàng mai rồi cho mình xin mẫu với ạ. Thank mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet