Cho em hỏi có phải nâng cấp phiên bản nộp thuế k ạ.Hôm trước kế toán bên em vẫn …

Cho em hỏi có phải nâng cấp phiên bản nộp thuế k ạ.Hôm trước kế toán bên em vẫn nộp HTKK 3.4.0,có được k ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *