Có anh chị nào mở ứng dụng KBHXH mà bị lỗi như thế này không a? Em mở thì nó cứ …

Có anh chị nào mở ứng dụng KBHXH mà bị lỗi như thế này không a? Em mở thì nó cứ bị như thế này, tìm hiểu cách khắc phục trên mạng nhưng vẫn ko được. Có anh chị nào biết cách khắc phục thì chỉ giúp e với. Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 10, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *