Các bác cho em hỏi với ạ. Công ty em chưa lập tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. …

Các bác cho em hỏi với ạ. Công ty em chưa lập tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Năm vừa rồi em đóng thuế môn trực tiếp không thông qua tài khoản ngân hàng. Vậy năm nay em có được đóng thuế môn bài trực tiếp không hay phải mở tài khoản doanh nghiệp luôn và nếu phải mở thì có hạn cuối là khi nào không ạ? Em kém kế toán nên cần sự trợ giúp ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 9, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các bác cho em hỏi với ạ. Công ty em chưa lập tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *