Các anh (chị) ơi cho em hỏi một chút ạ. Công ty em có hai chi nhánh hạch toán ph…

Các anh (chị) ơi cho em hỏi một chút ạ. Công ty em có hai chi nhánh hạch toán phụ thuộc nhưng có theo dõi kết quả kinh doanh riêng. Cuối quý, chi nhánh MTrung lãi 1000trđ, chi nhánh MNam lỗ 300trđ. Em chuyển kết quả lên công ty như sau: Tại chi nhánh
M trung: N911/C336: 1000trđ. MNam: N136/C911:300trđ
Tại công ty: N136(Mtrung)/C911:1000trđ và N911/C336(MNam):300trđ.
Sau đó, cân đối trên TK 911 của công ty. Giả sử lãi tại trụ sở là 1500trđ. Thì tổng LNTT= 1500+1000-300=2200. Thuế TNDN= 2200*20%=440tr. Hạch toán như trên có đúng không ạ. Mọi người có kinh nghiệm giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 9, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh (chị) ơi cho em hỏi một chút ạ. Công ty em có hai chi nhánh hạch toán ph…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *