Chào cả nhà,Cho tôi xin được hỏi một câu, nếu trong kỳ quyết toán thuế trước mà…

Chào cả nhà,
Cho tôi xin được hỏi một câu, nếu trong kỳ quyết toán thuế trước mà đoàn kiểm tra chưa đề cập/ cố tình chưa đề cập đến một hợp đồng để trong kỳ tiếp theo đoàn kiểm tra mới vào bóc ra dẫn đến số tiền phạt chậm rất lớn thì doanh nghiệp phải làm thế nào? Có cơ sở nào để phản đối việc này không? Cảm ơn và chúc cả nhà ngủ ngon!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *