Cả nhà ơi, cứu e: hôm nay e có nộp thuế môn bài năm 2017 nhưng không để ý lại ch…

Cả nhà ơi, cứu e: hôm nay e có nộp thuế môn bài năm 2017 nhưng không để ý lại chọn nộp như năm 2016 trở về trước, bây giờ em phải làm sao ạ?hu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 5, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi, cứu e: hôm nay e có nộp thuế môn bài năm 2017 nhưng không để ý lại ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *