Cả nhà ơi giúp mình vụ này với ah. Công ty mình mua 1 chiếc xe oto 16 chỗ giá …

Cả nhà ơi giúp mình vụ này với ah.
Công ty mình mua 1 chiếc xe oto 16 chỗ giá trên hợp đồng là 1.660 triệu.( bao gồm tất cả các khoản phí, lệ phí và nâng cấp xe)
Cụ thể như sau : Hóa đơn mua xe: 810 tr cả thuế ( HĐ T12/2016)
Phí trước bạ :
Hóa đơn nâng cấp xe: (03/01/2017) – họ xuất trước như vậy
Phí đăng kiểm :
Lệ Phí đường bộ..:
Bjo mình hach toán và thực hiện trên phần mềm fast như thế nào ah. Hướng dẫ mình với nhé. Cảm ơn cả nhà ah .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *