Cả nhà cho em hỏi với ạ, sao em vào lập tờ khai quyết toán năm toàn bị báo là tờ…

Cả nhà cho em hỏi với ạ, sao em vào lập tờ khai quyết toán năm toàn bị báo là tờ khai hết hiệu lực là sao???? Mong mọi người giúp ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi với ạ, sao em vào lập tờ khai quyết toán năm toàn bị báo là tờ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *