Em chào các anh chị ạ!Có anh chị nào làm trong kế toán ở công ty xây lắp không?…

Em chào các anh chị ạ!
Có anh chị nào làm trong kế toán ở công ty xây lắp không? Em có thắc mắc
Quy trình hạch toán theophương thức khoán gọn giữa Công ty và đội được thể hiện:
– Tạm ứng
Nợ TK 1413
Có Tk 111,112
– Thanh toán tạm ứng
Nợ TK 621, 622, 623, 627
Có tk 1413
– Kết chuyển chi phí
Nợ tk 154
Có tk 621, 622,623,627
– Hoàn ứng
Nợ tk 111,112
Có tk 1413

Vậy có mỗi liện hệ khoán gọn với tk 334, 338 không ạ? Em chưa hiểu lắm đối với phương thức khóa gọn này có sử dụng tk 334, 338 không?
Em cảm ơn anh chị nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 28, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *