Cty e có 1 số vấn đề như này ạ. Mọi ng giúp e với ạ:1. Công ty e thành lập thán…

Cty e có 1 số vấn đề như này ạ. Mọi ng giúp e với ạ:
1. Công ty e thành lập tháng 10/2015 là công ty TNHH 2 thành viên. Đến tháng 1/2016 sếp e là ng TQ mua lại 95% cổ phần, và giờ cty e 95% vốn đầu tư nước ngoài ( vẫn là giấy đk kinh doanh )
Trên sổ sách chưa có 1 đồng nào góp vốn qua ngân hàng cả ( từ khi thành lập cty đến lúc bán cổ phần ) Vậy phần góp vốn e nên làm thế nào cho hợp lý ạ, vì e sợ liên quan đến thuế TN từ chuyển nhượng vốn nữa.
2. Cong ty e là cty gia công đế giầy, hiện tại luồn tiền bên e chi tiêu là từ nc ngoài chuyển sang, mà lại không phải từ cty mẹ, mà là 1 văn phòng thuộc cty e, vậy luồng tiền đó e xử lý thế nào ạ.
3. Khi mới thành lập bên e có nhập máy móc và nguyên vật liệu. nhưng bên xuất nhập khẩu lại k ghi nhập đầu tư, nhập gia công NVL mà lại ghi là nhập kinh doanh. nên giờ máy móc đó e vẫn treo công nợ, thuế thì k đc hoàn. NVL thì vẫn phải treo ở trong kho. Giờ e k biết nên xử lý thế nào ạ.
Mong mọi người giúp e với ạ. Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 24, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Cty e có 1 số vấn đề như này ạ. Mọi ng giúp e với ạ:1. Công ty e thành lập thán…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *