Cả nhà cho em hỏi, em chuyển quận nhưng vẫn muốn dùng hóa đơn cũ thì thủ tục với…

Cả nhà cho em hỏi, em chuyển quận nhưng vẫn muốn dùng hóa đơn cũ thì thủ tục với cơ quan thuế nơi chuyển đến cần làm những gì sau khi đã có ĐKKD mới.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 24, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *