Mọi người ơi cho mình hỏi cái.Công ty mình mới mở tài khoản ngân hàng mới, gọi …

Mọi người ơi cho mình hỏi cái.
Công ty mình mới mở tài khoản ngân hàng mới, gọi cho cán bộ thuế họ bảo k cần phải làm mẫu 08 nữa, nhưng phải đăng ký số tài khoản với phòng đăng ký kinh doanh có đúng không mọi người và ai có mẫu k cho mình xin với. gấp gấp

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 23, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người ơi cho mình hỏi cái.Công ty mình mới mở tài khoản ngân hàng mới, gọi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *