mọi người cho e hỏi năm 2014 công ty e thuộc diện nộp báo cáo thuế gtgt theo quí…

mọi người cho e hỏi năm 2014 công ty e thuộc diện nộp báo cáo thuế gtgt theo quí,e có nộp thông báo xin nộp báo cáo thuế gtgt theo tháng đến hết năm 2016. Năm 2017 e muốn nộp báo cáo thuế gtgt theo tháng tiếp tục thì e có phải nộp mẫu 07 ko ạ? (do doanh nghiệp e vẫn thuộc diện nộp báo cáo thuế theo quí)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2016

account_box admin

3 thoughts on “mọi người cho e hỏi năm 2014 công ty e thuộc diện nộp báo cáo thuế gtgt theo quí…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *