E có chút thắc mắc nhờ Anh/ Chị hướng dẫn giúp e ah!?Tháng 7/2016 Cty e có thay…

– E có chút thắc mắc nhờ Anh/ Chị hướng dẫn giúp e ah!?
Tháng 7/2016 Cty e có thay đổi vốn điều lệ từ 2 tỉ lên 4 tỉ và e đã nộp tờ khai thuế môn bài năm 2017 theo bậc môn bài – bậc 3 và thuế môn bài – 1.500.000. Năm 2017 bậc và tiền thuế môn bài có sự thay đổi vậy e có phải nộp lại tờ khai thuế môn bài năm 2017 lại lần nữa không ah?
E cảm ơn Anh/ chị!

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

local_offerevent_note December 17, 2016

account_box admin

5 thoughts on “E có chút thắc mắc nhờ Anh/ Chị hướng dẫn giúp e ah!?Tháng 7/2016 Cty e có thay…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *