anh chị cho e hỏi chút cty em đặt mua vé máy bay qua một công ty kinh doanh vận …

– anh chị cho e hỏi chút cty em đặt mua vé máy bay qua một công ty kinh doanh vận chuyển, họ xuất cho cty em một cái hóa đơn trong đó ngoài VAT tiền vé, còn có phần thuế khác, phí khác, và phí phụ thu dịch vụ. vậy những khoản này có được tính là chi phí đc trừ không ạ?

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 14, 2016

account_box admin

3 thoughts on “anh chị cho e hỏi chút cty em đặt mua vé máy bay qua một công ty kinh doanh vận …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *