Nhờ các anh/chị giúp đỡ.Đơn vị em là Trường học ngoài công lập, cơ quan chủ quả…

– Nhờ các anh/chị giúp đỡ.
Đơn vị em là Trường học ngoài công lập, cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục và đào tạo, cơ quan quản lý chuyên môn là Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM . Trước đó, trường em có 1 cơ sở tại quận 11, có giấy phép trú đóng do Sở Nội vụ cấp, nên đóng thuế môn bài. Trường em mua đất, xây 1 cơ sở tại Q.12, hiện tại đã chuyển về dạy học tại Q.12, Q.11 vẫn tiếp tục hoạt động đào tạo khác. HIện tại em muốn làm giấy trú đóng và hoạt động đào tạo tại quận 12 để đóng thuế môn bài (cơ quan thuế yêu cầu) thì phải liên hệ cơ quan nào ?
Em trân trọng cám ơn.

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 7, 2016

account_box admin

One thought on “Nhờ các anh/chị giúp đỡ.Đơn vị em là Trường học ngoài công lập, cơ quan chủ quả…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *