Mọi người cho minh hỏi, công ty mẹ mình bán nhớt và làm quảng cáo (làm bảng hiệu…

[ad_1] – Mọi người cho minh hỏi, công ty mẹ mình bán nhớt và làm quảng cáo (làm bảng hiệu, hộp đèn…) đăng ký pp tính thuế khầu trừ. công ty vừa mở chi nhánh cùng tỉnh phụ thuộc chỉ chuyên làm mục quảng cáo nhưng đăng ký pp tính thuế trực tiếp trên doanh thu như vậy thì có ổn không…, Nếu đăng ký như vậy hàng tháng công ty mẹ phải kê khai thuế như thế nào cho hợp lý ạ. cám ơn mọi người

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 2, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *