Có anh chị nào đi nộp mẫu 06 rồi mà được thuế chấp nhận và đóng dấu rồi gửi giúp…

– Có anh chị nào đi nộp mẫu 06 rồi mà được thuế chấp nhận và đóng dấu rồi gửi giúp e 1 bản vào mail voi e thanks ạ mail e la : [email protected]

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 2, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Có anh chị nào đi nộp mẫu 06 rồi mà được thuế chấp nhận và đóng dấu rồi gửi giúp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *