Cả nhà có ai có kinh nghiệm về pm misa cho mình hỏi: có cách nào để 2 máy tính k…

– Cả nhà có ai có kinh nghiệm về pm misa cho mình hỏi: có cách nào để 2 máy tính khác nhau cài pm misa riêng để nhập liệu song song độc lập với nhau ko ạ. (Vẫn dùng 1 giấy phép và ko cài kiểu máy chủ- máy trạm). Vì 2 máy tính ko thường xuyên dùng chung mạng mà vẫn có nhu cầu dùng chung cơ sở dữ liệu với nhau ạ.

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 2, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà có ai có kinh nghiệm về pm misa cho mình hỏi: có cách nào để 2 máy tính k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *