M.N có thể giải thích giúp em về1. Sự khác biệt giữa phương pháp trị giá khấu t…

– M.N có thể giải thích giúp em về
1. Sự khác biệt giữa phương pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá giao dịch cuả hàng hóa nhập khẩu tương đương, giống hệt.
2. Chi phí và lợi nhuận sau khi xác định trị giá tính thuế theo pp khấu trừ.
Mong mọi người giúp e.Cám ơn M.n

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 29, 2016

account_box admin

3 thoughts on “M.N có thể giải thích giúp em về1. Sự khác biệt giữa phương pháp trị giá khấu t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *