cong ty A can 1 vi tri voi muc luong co the tra la 20tr/thang cho vi tri truong …

[ad_1] – cong ty A can 1 vi tri voi muc luong co the tra la 20tr/thang cho vi tri truong phong. Anh B co trinh do va kinh nghiem lau nam dap ung dk yeu cau cua cong ty A doi hoi 25tr/thang. Dam phan de ki dk hop dong
giupevoi a

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 29, 2016

account_box admin

3 thoughts on “cong ty A can 1 vi tri voi muc luong co the tra la 20tr/thang cho vi tri truong …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *