Cả nhà ơi. Em được cán bộ thuế thông báo tập huấn về hóa đơn điện tử. Nghe nói s…

– Cả nhà ơi. Em được cán bộ thuế thông báo tập huấn về hóa đơn điện tử. Nghe nói sắp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ạ. A/C nào biết văn bản nào liên quan đến việc này bảo em với ạ?

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 29, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà ơi. Em được cán bộ thuế thông báo tập huấn về hóa đơn điện tử. Nghe nói s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *