a/c ơi. thành viên góp vốn , k đc nhận lương thì có được là ng đi mua hàng ha…

– a/c ơi. thành viên góp vốn , k đc nhận lương thì có được là ng đi mua hàng hay đồ dùng văn phong cho công ty k ( hóa đơn GTGT đầu vào có ký tên ng mua là tên thanh viên góp vốn)

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 28, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *