Cho mình hỏi mức lương cơ sở để tính trợ cấp một lần khi sinh con tính tại thời …

– Cho mình hỏi mức lương cơ sở để tính trợ cấp một lần khi sinh con tính tại thời điểm tháng 10/2016 là 1.150.000đ hay 1.210.000đ ạ?

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 26, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Cho mình hỏi mức lương cơ sở để tính trợ cấp một lần khi sinh con tính tại thời …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *